headerImage

Novosti

21. 03. 2018

Cankurtaran tuneli u Turskoj

Sa zadovoljstvom vam donosimo vest o novoj realizacije Grupacije Schréder u Turskoj.

Cankurtaran tuneli se sastoje od 3 uzastopna tunela (6 cevi) u gradu Artviju u severoistočnoj Turskoj. Tuneli su dvosmerni u dužini od 5248m, 875m i 360m.

Tuneli su izgrađeni da bi zaobišli klanac Cankurtaran, klanac nadmorske visine 690 m sa mnogo serpentina, i da bi olakšali pristup Crnomorskog regiona regionu Istočne Anadolije a time i zemljama Srednjeg Istoka. Oni će takođe eliminisati saobraćajno opterećenje koje proističe iz klimatskih uslova kao što su veliki sneg, led i magla.

Cankutaran tuneli su posebno značajni jer su to najduži tuneli koji su osvetljeni Schréder-ovim LED svetiljkama. Za njihovo osvetljenje korišćene su isključivo svetiljke OMNIstar. U ova 3 tunela instalirano je 1746 svetiljki OMNIstar zajedno sa 1241 ormarićem u kojima se nalaze predspojni uređaji za napajanje i kontrolu. Tunelske svetiljke će biti kontrolisane pomoću DALI protokola.

Celokupan projekat osvetljenja je urađen u projektnom birou Minel-Schréder-a.

 

 

 

 

 

Nema komentara.