headerImage

Novosti

20. 07. 2018

Projekt-priča: Rekonstrukcija osvetljenja i implementacija sistema daljinskog upravljanja i nadzora na deonici autoputa E75 od aerodroma Nikola Tesla do TP “Lasta”

 

Izvor: Put plus 18/19

Tokom 2017. godine izvršena je izrada projekta rekonstrukcije osvetljenja na deonici autoputa E75 od Aerodroma Nikola Tesla do Transportnog Preduzeća "Lasta", pri tome planirajući implementaciju bežičnog sistema daljinskog upravljanja i nadzora (tzv. "telemenadžment" sistema) koji uključuje najveći deo novoprojektovanih LED svetiljki. Kao osnov za izradu projekta rekonstrukcije osvetljenja korišcena je komparativna fotometrijska studija postojećeg stanja i novoprojektovanih rešenja sa primenom adekvatnih LED svetiljki, koja je izrađena u kompaniji Minel-Schréder. 

Više na 

 

 

Nema komentara.