headerImage

LED Generacija

 

 

Od lansiranja naših prvih svetiljki sa LED izvorima je prošlo već 10 godina. Uporedo sa razvojem LED tehnologije razvijali smo i nove proizvode za različite oblasti primene. Danas možemo da ponudimo kompletnu familiju LED svetiljki za sve oblasti osvetljenja: javno, urbano, projektorsko i tunelsko osvetljenje. Uz LED Generaciju nastavljamo svoju misiju: obezbediti PRAVO OSVETLJENJE razvijajući tehnološka rešenja uz koje LED izvori postaju alternativa konvencionalnim izvorima. Ova nova rešenja su inovativna, inteligentna i odgovorna.

MOĆAN OPTIČKI BLOK

Grupacija Schréder je razvila dva fotometrijska sistema uz koje LED tehnologija daje svoj maksimum u javnom i urbanom osvetljenju.

Oriento® je sistem koji omogućava preciznu fizičku orijentaciju dioda, gde svaka dioda može da ima nezavisno usmerenje i sočivo različitih karakteristika. Ovaj sistem omogućava maksimizaciju svetlosnog fluksa na saobraćajnici, izbegavajući veće rasipanje svetla u neželjenim zonama. Varijanta OrientoFlex® nudi različite svetlosne raspodele i nivoe promenom broja i usmerenja grupa dioda, što omogućuje idealno podešavanje za svaki pojedinačni slučaj na terenu.

Sistem LensoFlex® je zasnovan na principu sabiranja fotometrijskih raspodela. Svaka dioda je opremljena specijalno dizajniranim sočivom i učestvuje u stvaranju ukupne svetlosne raspodele. Broj dioda određuje intenzitet svetlosti. Schréder je razvio čitavu familiju sočiva koja pokrivaju široki spektar fotometrijskih rešenja. Sistem Lensoflex® omogućava horizontalan položaj dioda, što je posebno značajno za primenu u gradskom okruženju.

LEDiode koje učestvuju u kreiranju optičkog bloka mogu biti različitih temperatura boja svetlosti: toplo bele (3250-3750K), neutralno bele (4000-4500K) i hladno bele (5000-6350K) boje svetlosti.

 

 

POUZDANA KONSTRUKCIJA

 

Schréder je razvio dva konstrukciona koncepta koji garantuju pozdanu, dugotrajnu i efikasnu eksploataciju.
ThermiX® je dizajnersko rešenje za optimalnu termičku kontrolu sistema. Zasniva se na fizički odvojenom optičkom bloku od uređaja, direknoj provodljivosti i optimizovanoj spoljašnjoj površini za odvođenje toplote i temperaturnom senzoru koji sprečava pregrevanje privremenim smanjenjem struje. Na ovaj način se održava 80% nominalnog svetlosnog fluksa nakon 60.000 radnih sati pri maksimalnoj temperaturi ambijenta 35oC.

LEDSafe® je varijanta već poznatog Sealsafe® sistema. LED optički blok je potpuno zaptiven, pa diode i sočiva ne dolaze u kontakt sa spoljašnjom sredinom. Zaštićenost od prašine i vode garantuje očuvanje performansi tokom eksploatacije.

 

 

Inteligentno napajanje obezbeđuje napojna jedinica (drajver) sa termo-prekidačem koji smanjuje struju na 70% kada temperatura ambijenta postane veća od definisanog maksimuma - na primer, u slučaju rada svetiljke tokom dana (zbog održavanja, testiranja i sl.) na visokim temperaturama. Napojna jedinica ima efikasnost od 90% i u skladu je sa propisima za SELV (Safety Extra Low Voltage). Jačina struje je 350mA, što obezbeđuje optimalnu efikasnost LEDioda i maksimalni životni vek.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Svetiljke LED generacije predstavljaju veliki korak u razvoju energetske efikasnosti i ekološke odgovornosti. Mala snaga ovih izvora (oko 1,2W) i dugačak životni vek, uz visokoefikasne fotometrijske sisteme, značajno povećavaju uštede u poređenju sa konvencionalnim izvorima. Dodatne uštede se mogu realizovati primenom dimera i sistema za daljinsko upravljanje (telemenadžment).

 

SPREMNI ZA BUDUĆNOST

Imajući u vidu brz razvoj LED tehnologije, u našim svetiljkama je primenjen FutureProof koncept, koji omogućuje brzu zamenu optičkog bloka ili uređaja na terenu i olakšava primenu budućih tehnoloških dostignuća.