headerImage

Osvetljenje pešačkih prelaza

Brojne studije rađene širom sveta su pokazale da se veliki procenat saobraćajnih nesreća u kojima stradaju pešaci događa noću pri lošim vidnim uslovima, kao i da adekvatno osvetljenje nesumnjivo povećava bezbednost pešaka. Studija rađena 2008. godine u Evropskoj Uniji pokazuje da svaki četvrti nastradali pešak strada na pešačkom prelazu. Na osnovu navedenih podataka, jasno je da treba preduzeti dodatne mere za povećanje bezbednosti. Jedna od mera je i dodatno osvetljenje pešačkih prelaza.

Kako osvetliti prešački prelaz

Pri standardnom osvetljenju puteva za motorni saobraćaj, vozač vidi pešaka (ili neku drugu prepreku) u negativnom kontrastu, kao tamnu siluetu na osvetljenoj podlozi. Farovi automobila direktno osvetljavaju pešaka i kreiraju pozitivni kontrast, koji može da umanji negativan kontrast kreiran uličnim osvetljenjem. Zbog toga treba posebno povesti računa o osvetljenju prelaza.

Preporučuje se postavljanje svetiljke sa odgovarajućom asimetričnom optikom na malom rastojanju pre pešačkog prelaza. Na taj način se pešak osvetljava bočno odozgo čime se kreira pozitivni kontrast koji omogućava sagledavanje lica i odeće pešaka. To dodatno povećava bezbednost jer vozač vidi pešaka kao osobu, a ne samo kao siluetu.

U slučaju dvosmernog saobraćaja potrebno je postaviti dve svetiljke, sa obe strane ulice, a u slučaju širokih dvosmernih saobraćajnica potrebno je postaviti četiri svetiljke. Raspored svetiljki i nivo osvetljenosti koji je neophodno obezbediti zavisi od geometrije saobraćajnice i osvetljenosti (sjajnosti) same saobraćajnice.

Pešački prelazi - pozicije

Posebnim osvetljenjem pešačkog prelaza skreće se dodatna pažnja vozaču na njegovo prisutvo, a pešaci u zonama prelaza i na delu trotoara ispred prelaza postaju vidljivi i osvetljeni adekvatnim nivoom vetikalne osvetljenosti. Izbor optičkih sistema sa asimetričnom karakteristikom i dodatnim priborom za suzbijanje bljeska povećava vidni komfor vozača.

Kako bi se dodatno skrenula pažnja vozačima, preporučuje se da svetiljke koje služe za osvetljenje pešačkih prelaza imaju različitu boju izvora svetlosti od svetiljki koje se koriste za osvetljenje saobraćajnice, kao i da svetiljke koje se koriste za osvetljenje saobraćajnice ne budu blizu pešačkog prelaza.

Optički sistem Zebra

Na osnovu nacionalnih standarda pojedinih zemalja, koji sadrže preporuke koje se odnose na ovu vrstu osvetljenja, kao i na osnovu dugogodišnjeg iskustva u osvetljenju, u kompaniji Schréder je razvijen poseban optički sistem Zebra, prilagođen potrebama osvetljenja pešačkih prelaza. Ovaj sistem osvetljenja obezbeđuje maksimalno osvetljenje u vertikalnoj ravni, odnosno, omogućava bolje uočavanje pešačkog prelaza, prilaza pešačkom prelazu i pešaka u ovoj oblasti. Ovi efekti se postižu specijalno dizajniranim optičkim blokom koji obezbeđuje asimetričnu raspodelu svetlosnog intenziteta u ravnima normalnim na poprečnu i uzdužnu osu kolovoza.


Primeri:

Bulevar oslobodjenja - Beograd Bulevar Kneza Aleksandra - Beograd

 Neos Zebra LED:
Bulevar oslobođenja, Beograd

 Neos Zebra:
Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića, Beograd

 

Dodatna literatura:

Brošura Pešački prelazi (pdf, 929kB)